Det svenska bolaget KILIARO har utvecklat en app för delning av bilder och filmer med flera unika funktioner för enkel lagring och relevant delning. Bolaget grundades 2014 och är noterat på NASDAQ First North och har på kort tid nått framgångar både i Sverige och internationellt. Unga människor är en central målgrupp för Kiliaro då de ofta är tidiga att se värdet av nya tjänster. Om studenter anammar något är chansen stor att det sprids med en viral effekt. Ungdomar är samtidigt inte en köpstark målgrupp och drabbas dessutom hårt av det negativa klimat i sociala medier som Kiliaro vill motverka. Därför är detta erbjudande om gratis och obegränsad lagring en möjlighet för både Kiliaro och Sveriges ungdomar.

–    Vi är glada att kunna erbjuda våra medlemmar ett erbjudande med gratis molnlagring med obegränsat utrymme och 100% integritet. Kiliaros vision om att på ett enklare sätt dela bilder och interagera är nytänkande. Ser fram mot ett långsiktigt samarbete, säger Jonas Levin Vd på Mecenat.

–    Vi vill att vår tjänst utvecklas organiskt och är övertygade om att vi träffar en helt central målgrupp med detta samarbete, säger bolagets VD Elie Komo. Vi vill erbjuda bilddelning på individens egna villkor och stärka dennes roll i det digitala online-samhället. Det här är vårt sätt att bidra till en lite bättre värld som på sistone blivit förvrängd och destruktiv. Kiliaros primära målgrupp ligger mellan åldrarna 16 – 40, i Sverige bestående av 3,5 miljoner människor. Med detta samarbete når Kiliaro ca 35% av den primära målgruppen.

https://campaigns.kiliaro.com/mecenat

Attachments:

CEO Elie Komo (1).jpeg
studenter.png