Slack, Miro, Zoom, Teams och Slides är bara några av de verktyg som har gynnats de senaste två åren när coronapandemin har tvingat oss att arbeta på distans. Agila metoder som Scrum och Kanban har även dessa varit till stor hjälp när jobbteam världen över har flyttat ut från sina kontor. Nackdelen med att inte kunna ses fysiskt har för många teknikföretag överbryggats av en stor fördel – att kunna bygga världsomspännande team.

– IT är en typ av arbete där du kan utföra dina uppgifter i princip var som helst, så länge du har en bra dator och tillgång till snabbt internet. Det pandemin har lärt oss är ett effektivt distansarbete. Detta har lett till att man numera kan, vill och vågar ha anställda som inte sitter i samma lokaler, säger Arian Bahrami, som arbetar som CTO på tech-bolaget Kiliaro.

Med en relativt liten befolkning är det särskilt svårt i Sverige att hitta skickliga utvecklare lokalt. Detta är en välkänd utmaning hos i princip varje teknikföretag. IT-företagen är många, men på den lokala marknaden är konkurrensen hård om de bästa talangerna. Tidigare ville företagen ha utvecklare som satt i samma lokaler, och även om man skulle rekrytera från utlandet har målet varit att snabbast möjligast migrera hit dem. Men nu tycks ett skifte ske.

– När hela världen nu blir vår lekplats, vågar allt fler anställa personer som sitter i andra länder. Start-ups kan nu se goda möjligheter att frodas genom att bredda sökandet när man rekryterar, fortsätter Arian Bahrami. 

Enligt honom hyser länder som Ryssland, Indien, Pakistan, Filippinerna, Iran och Brasilien många duktiga utvecklare. Här finns kanske inte möjligheten att göra personlig karriär, vilket innebär en win-win för både företag och jobbkandidater.

– För oss på Kiliaro innebär det nya tankesättet, att våga anställa utanför boxen – att vi snabbt kan bygga ett starkt team som finns utspritt över hela världen. Det ser jag som smått revolutionerande för oss och för andra startups i tech-branschen.

Attachments:

Agile remote working.jpg