Subscribe to our newsletter

Get the latest news and views from Kiliaro delivered to your inbox.

Kiliaros noterad med fulltecknad emission

Fotoappföretaget Kiliaro noterades på First North Nasdaq den 17 september 2021. Bolaget lyckades samtidigt med att fylla kassan för att kunna expandera aggressivt, utveckla produkten ännu mer samt att få fart på tillväxten. Read more

regulatory

Idag inleds handeln i Kiliaros aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market

STOCKHOLM, SVERIGE – 17 september 2021: Idag inleds handeln i Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”KILI” och ISIN-kod SE0016275333 och teckningsoptioner av serie TO1 handlas under kortnamnet ”KILI TO1” och ISIN-kod SE0016288559. Read more

regulatory

Kiliaro godkänt för notering – första dag för handel är den 17 september 2021

STOCKHOLM, SVERIGE – 16 september 2021: Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit godkännande avseende notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Kiliaro kan samtidigt meddela att Bolagsverket registrerat Bolagets nyligen genomförda emission och att första dag för handel är på fredag, den 17 september 2021. Bolagets aktier handlas… Read more

regulatory

Kiliaro AB:s emission av units inför notering fulltecknad

STOCKHOLM, SVERIGE – 10 september 2021: Anmälningsperioden i Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller “Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market avslutades den 6 september 2021. Emissionen tecknades till totalt cirka 21 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 101 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget således cirka 20,7… Read more

Noteringsaktuella KILIARO tar nytt grepp på marknaden för bildmaterial med en dela-mindre-approach.

Stockholmsbaserade Kiliaro som snart noteras på NASDAQ First North går emot strömmen när det gäller bildhantering. Med sin egenutvecklade plattform fokuserar företaget på Slow Social, en växande trend som verkar för ett lugnare och mera medvetet förhållningssätt till det digitala livet. Användarna förväntas vara aktiva i småskaliga och tidsbesparande mini-communities som värnar integritet och hög… Read more

regulatory

Idag inleds anmälningsperioden i Kiliaro AB:s emission av units inför notering

STOCKHOLM, SVERIGE – 23 augusti 2021: Idag inleds anmälningsperioden i Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller “Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Anmälningsperioden löper till och med den 6 september 2021. Emissionen av units uppgår till initialt högst cirka 20,7 MSEK och om cirka ett år… Read more

regulatory

Kiliaro AB erhåller preliminärt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt inför noteringsemission

STOCKHOLM, SVERIGE – 20 augusti 2021: Kiliaro AB (”Kiliaro” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att noteras på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och har erhållit preliminärt godkännande av Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq Stockholm”). Bolaget offentliggör härmed även prospekt i samband med kommande nyemission av units (”Noteringsemissionen”), som uppgår till initialt högst… Read more

Jonas is back in the picture

Back in 2013, after selling his share in Mostphotos, Arian Bahrami got the idea to start a photo gallery app focused on private individuals. To help him, he gathered his old programmer friends Amir, Andreas and Jonas, and shared his plans. Shortly after, the team started the business together and in 2015 the very first… Read more

Comments system

We are now one step closer to become the worlds first social photo gallery.   We have now released the first version of the comment system. Imagine that you now can directly socialize and comment on  photos that you share and get shared with you, directly from your photo gallery. The purpose is to eventually manage your… Read more