Subscribe to our newsletter

Get the latest news and views from Kiliaro delivered to your inbox.

Kiliaro avser att växa genom förvärv av fotorelaterade bolag.

Från start har Kiliaro utvecklat en avancerad teknisk lösning som ska förenkla lagring och delning av våra privata bilder och videos på ett säkert, tryggt och enkelt sätt. Företagets styrelse har nu beslutat att bredda erbjudandet till att innefatta även bildredigering och fysiska fotoprodukter genom förvärv av bolag med positivt kassaflöde inom dessa områden.  Read more

Samsungs tidigare Nordenchef till Kiliaros styrelse

Kiliaro, som erbjuder en app där användaren lagrar, delar och socialiserar kring foto och video med fokus 100% integritet och privatdelning, meddelar att de på årsstämman den 24 maj 2022 kommer välja in Oscar Otterborn till styrelsen. Read more