Kiliaros mål är att bli den bästa samlingsplatsen för privata bilder och att vara det perfekta hemmet för våra livsminnen. Denna vision ska göra Kiliaro-appen till en superapp som tillgodoser alla behov för livets alla foton och videos. Redan idag erbjuder Kiliaro-appen många viktiga funktioner för att uppfylla löftet med hjälp av obegränsad lagring i molnet, organisering av bilder, privat bildström, automatisk delning samt socialisering direkt i appen. De sista pusselbitarna som krävs för att kunna ta ett helhetsgrepp om alla våra samlade livsminnen är att kunna erbjuda funktioner som foto- och videoredigering samt framkallning. Genom den planerade förvärvsstrategin kommer dessa funktioner nu att kunna lanseras i appen. 

Bolagets styrelse har tillsammans med ledningsgruppen beslutat om en förvärvsstrategi för att nå visionen och samtidigt få en snabbare användartillväxt och nya intäktskanaler. 

–  Vi är övertygade om att vår förvärvsstrategi kommer att leda till en snabbare geografisk expansion, tydliga produktförbättringar och diversifiering, säger Elie Komo, VD på Kiliaro. Detta kommer ge oss vår förväntade tillväxt, både i intäkter och användare.