Sedermera Corporate Finance AB kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsorder på vardera köp- och säljsida i orderboken för Kiliaro AB:s aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien.

Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread
mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.